HomeSearchSitemap

Izbornik

Biskupski ordinarijat

Biskupijske ustanove

Biskupije

Godina vjere

Svećenička godina

Pavlova godina

Službeni vjesnik

Direktorij

Međugorski fenomen

Hercegovački slučaj

KIUM

Adresar

Župe

Ustanove

Redovnici u biskupijama

Redovnice u biskupijama
 Linkovi Župe
Adrese župnih ureda u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji
 
BLAGAJ - BUNA
Presveto Trojstvo
88202 Buna
tel./faks 036/480-600;
e-mail: zupni.ured.blagaj-buna@tel.net.ba
 
 
BUHOVO
Presveto Trojstvo
88220 Široki Brijeg
tel. 039/716-190
 
 
BUKOVICA
Sv. Franjo Asiški
88220 Mesihovina
tel. 034/368-418
 
 
CRNAČ
Presveto Srce Isusovo
privremeno: Biskupski ordinarijat Mostar
tel. 036/334-050
 
 
ČAPLJINA
Sv. Franjo Asiški
Gojka Šuška b.b. - Peline
88300 ČAPLJINA
 
 
ČERIN
Sv. Stjepan Prvomučenik
88265 Čerin
tel. 036/652-139
e-mail: zupni.ured-cerin@tel.net.ba
 
 
ČITLUK
Krist Kralj
88260 Čitluk
tel. 036/642-540; 643-710; faks 640-018;
 
 
DREŽNICA
Svi Sveti
vidi Mostar Rudnik - Orlac
 
 
DRINOVCI
Sv. Mihovil Arkanđeo
88344 Drinovci
tel. 039/672-425; faks 672-572
 
 
DUVNO
Sv. Mihovil Arkanđeo
Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad
tel. 034/352-091; 352-447; faks 352-808
 
 
GABELA
Sv. Stjepan Prvomučenik
88306 Gabela
tel. 036/821-225
 
 
GABELA POLJE
Presveto Trojstvo
88306 Gabela
tel. 036/821-301
 
 
GLAVATIČEVO
Sv. Jure
vidi Konjic
 
 
GORANCI
Uznesenje Blažene Djevice Marije
88000 Mostar
tel. 036/381-102
 
 
GORICA
Sv. Stjepan Prvomučenik
88345 Sovići
tel. 039/670-294
 
 
GORICA - STRUGE
Sv. Petar i Pavao
88306 Gabela
tel. 036/808-471
 
 
GRABOVICA
Sv. Ante Padovanski
80245 Prisoje
tel. 034/366-704
 
 
GRADAC MOSTARSKI
Presveto Ime Isusovo
privremeno: Biskupski ordinarijat Mostar
tel. 036/334-050
 
 
GRADAC POSUŠKI
Sv. Franjo Asiški
88243 Broćanac
tel. 039/694-321
 
 
GRADINA
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
88268 Biletići
tel. 036/640-171; faks 640-173
 
 
GRADNIĆI
Sv. Blaž
88260 Čitluk
tel. 036/642-006
 
 
GRLJEVIĆI
Sv. Josip Radnik
88326 Vitina
tel. 039/848-001
 
 
GRUDE
Sv. Kata
privremeno: Biskupski ordinarijat Mostar
tel. 036/334-050
 
 
HUMAC
Sv. Ante Padovanski
Trg sv. Ante 1, 88320 Ljubuški
tel. 039/833-000; faks 830-972
 
 
IZBIČNO
Sv. Josip Radnik
88220 Široki Brijeg
tel. 039/719-500
 
 
JABLANICA
Bezgrješno Začeće Blažene Djevice Marije
88420 Jablanica
tel. 036/752-425
 
 
JARE
Svi Sveti
88224 Jare
tel. 039/715-170
 
 
KLOBUK
Pomoćnica Kršćana
88324 Klobuk
tel. 039/854-096
 
 
KOČERIN
Sv. Petar i Pavao
88226 Kočerin
tel. 039/711-300
 
 
KONGORA
Presveto Srce Isusovo
80244 Kongora
tel. 034/365-600; faks 365-755
e-mail: zupni.ured.kongora@tel.net.ba
 
 
KONJIC
Sv. Ivan Krstitelj
Omladinska 1, 88400 Konjic
tel./faks 036/730-653
 
 
KRUŠEVO
Sv. Ilija Prorok
88203 Kruševo
tel./faks 036/486-319;
 
 
LEDINAC
Sv. Terezija od Djeteta Isusa
88343 Donji Mamići
tel. 039/675-115
 
 
LJUTI DOLAC
Sv. Ana
88224 Jare
tel./faks 039/713-169
 
 
MEĐUGORJE
Sv. Jakov apostol stariji
88266 Međugorje
tel. 036/650-206; 650-310; 651-333; faks 651-444
 
 
MOSTAR – KATEDRALA
Marija Majka Crkve
Nadbiskupa Čule b. b.
88000 Mostar, p. p. 54
tel./faks 036/331-353
www.katedrala-mostar.info
 
 
MOSTAR – CENTAR - ZALIK
Sv. Ivan apostol i evanđelist
Kneza Višeslava 2, 88000 Mostar
tel. 036/326-568, faks 326-341
 
MOSTAR – CIM
Sv. Marko evanđelist
vidi Mostar Ilići
 
 
MOSTAR – ILIĆI
Sv. Luka evanđelist
Barakovac b. b., 88000 Mostar
tel. 036/341-611
 
 
MOSTAR – RUDNIK - ORLAC
Sv. Matej apostol i evanđelist
Rudarska b. b., 88000 Mostar
tel. 036/348-845
 
 
MOSTAR
Sv. Petar i Pavao
Franjevačka 2, 88000 Mostar
tel. 036/327-348; 319-688; faks 334-231
 
 
NEVESINJE
Uznesenje Blažene Djevice Marije
vidi Biskupski ordinarijat Mostar
 
 
PLOČE - TEPČIĆI
Sv. Ante Padovanski
n/r vlč. don Ivan Turudić
88268 Biletić Polje
tel. 036/658-041
 
 
POLOG
Rođenje Blažene Djevice Marije
88000 Mostar
tel. 036/487-082
 
 
POSUŠJE
Bezgrješno Začeće Blažene Djevice Marije
88240 Posušje
tel. 039/681-052; faks 680-791
 
 
POTOCI
Presveto Srce Isusovo
88208 Potoci
tel. 036/345-075
 
 
PRISOJE
Uznesenje Blažene Djevice Marije
80245 Prisoje
tel. 034/366-604
 
 
RAKITNO
Sv. Ivan Nepomuk
88245 Rakitno
tel. 039/692-126
 
 
RASKRIŽJE
Sv. Ante Padovanski
88347 Ružići
tel. 039/674-321
 
 
RASNO
Sv. Franjo Asiški
88342 Dužice
tel. 039/712-111
 
 
RAŠELJKE
Sv. Franjo Asiški
80246 Kazaginac
tel. 034/364-119
 
 
 
ROŠKO POLJE
Sv. Ivan Krstitelj
80237 Roško Polje
tel. 034/369-105
e-mail: zupni.ured.rosko.polje@tel.net.ba
 
 
RUŽIĆI
Sv. Ivan Krstitelj
88347 Ružići
tel. 039/674-291
 
 
SEONICA
Uznesenje Blažene Djevice Marije
80243 Mesihovina
tel. 034/368-043
e-mail: zupni.ured.seonica@tel.net.ba
 
 
STUDENCI - svetište
Presveto Srce Isusovo
88323 Studenci
tel. 039/844-261; faks 844-233
 
 
SUTINA
Sv. Ante Padovanski
88245 Rakitno
tel. 039/695-141
 
 
ŠIPOVAČA - VOJNIĆI
Presveto Srce Isusovo
88326 Vitina
tel. 039/842-192
 
 
ŠIROKI BRIJEG
Uznesenje Blažene Djevice Marije
88220 Široki Brijeg
tel. 039/705-326; 705-328; 706-445; faks 705-327
 
 
ŠUICA
Sv. Ante Padovanski
80249 Šuica
tel. 034/367-100
 
 
TIHALJINA
Bezgrješno Začeće Blažene Djevice Marije
88348 Tihaljina
tel. 039/673-004
 
 
VELJACI
Pohođenje Blažene Djevice Marije
88326 Vitina
tel. 039/841-801
 
 
VINICA
Rođenje Blažene Djevice Marije
58246 Aržano
tel. 00385/21/724-400
 
 
VINJANI
Sv. Josip
88240 Posušje
tel. 039/693-118
 
 
VIR
Sv. Jure
Megdan 1
88247 Vir kod Posušja
Tel. 039/691-246; mob. 063/558-651
E-mail: zupni.ured.vir@tel.net.ba
www.zupa-svjurevir.com
 
 
VITINA
Sv. Paškal Bajlonski
88326 Vitina
tel./faks 039/841-890
 
 
ZAGORJE
Gospa od Zdravlja
88247 Vir
tel. 039/690-171; mob. 063/415-382
 
 
 
SAMOSTALNA KAPELANIJA
MASNA LUKA - POLJA
Sv. Ilija Prorok
88240 Posušje, p. p. 42
tel./faks 039/718-100; mob. 063/351-360
Adrese župnih ureda u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji
 
ALADINIĆI
Svi Sveti
88367 Crnići
tel. 036/862-319
 
 
ČELJEVO
Presveto Srce Isusovo
88307 Višići
tel. 036/815-082
 
 
DOMANOVIĆI
Sv. Josip Radnik
88305 Domanovići
tel. 036/822-212
 
 
DRAČEVO
Uznesenje Blažene Djevice Marije
88307 Višići
tel. 036/815-123; faks 815-550
 
 
GRADAC
Uznesenje Blažene Djevice Marije
88392 Gradac
tel. 036/881-151
 
 
HRASNO - svetište
Bezgrješno Začeće Blažene Djevice Marije
88394 Hutovo
tel. 036/883-004; faks: 883-005
 
 
HUTOVO
Krist Kralj
88394 Hutovo
tel. 036/882-051
 
 
NEUM
Gospa od Zdravlja
Trg Gospe od Zdravlja 1, 88390 Neum
tel./faks 036/880-048
 
 
PRENJ
Sv. Mihovil Arkanđeo
88367 Crnići
tel. 036/862-309
 
 
RAVNO
Rođenje Blažene Djevice Marije
88370 Ravno
tel. 036/810-475; fax 810-478
 
 
ROTIMLJA
Sv. Petar i Pavao
88368 Hodovo
tel. 036/861-120
 
 
STJEPAN KRST
Sv. Ivan Krstitelj
vidi Rotimlja
 
 
STOLAC
Sv. Ilija Prorok
88360 Stolac
tel./faks 036/853-005
 
 
TREBINJA
Uznesenje Blažene Djevice Marije
88370 Ravno
tel. 036/890-111
 
 
TREBINJE - KATEDRALA
Rođenje Blažene Djevice Marije
Njegoševa 2
89101 Trebinje
tel. 059/270-560; faks 059/270-561
vidi Biskupski ordinarijat Mostar
   

Kontaktirajte nas


Biskupski ordinarijat Mostar

adresa:
   Nadbiskupa Čule bb. pp. 54,
   88000 Mostar
tel.:   036/334-050
fax:   036/334-080
e.mail: biskupija@cbismo.hr


Galerija

pogledajte foto,
audio i video
zapise u našoj galeriji

Karta župa

na interaktivnoj
karti možete vidjeti
župe u našim biskupijama

Službeni vjesnik

ovdje možete preuzeti
Službeni vjesnik
u .pdf formatu